Kết quả đánh giá xếp loại công chức năm 2020
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Trích yếu nội dung Kết quả đánh giá xếp loại công chức năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng UBND
Người ký duyệt Lê Mạnh Đương
Tài liệu đính kèm img_20210108_0002.pdf
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang