Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Thịnh Long Khóa XX Nhiệm kỳ 2021- 2026
Số ký hiệu văn bản 02/NQ-UBBC
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Thịnh Long Khóa XX Nhiệm kỳ 2021- 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Lê Mạnh Đương
Tài liệu đính kèm nq-02-ubbc-20210428_0001.pdf
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang