Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị trấn Nhiệm kỳ 2021- 2026
Số ký hiệu văn bản 03/NQ-UBBC
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị trấn Nhiệm kỳ 2021- 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Lê Mạnh Đương
Tài liệu đính kèm nq-cong-bo-ket-qua-bau-cu-hdnd-2021.pdf
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang