Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/KH-UBND 03/01/2024 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2024.
Lượt xem: 163
Tải về 3
01/KH-UBND 03/01/2024 Kế hoạch CCHC thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 3
22/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về 4
21/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về 4
14/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch chuyển đổi số thị trấn Thịnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 83
Tải về 0
11/KH-BCĐ 10/08/2022 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thịnh Long năm 2022
Lượt xem: 89
Tải về 0
số 01/KH-UBND 22/02/2022 kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố thị trấn Thịnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026 và Quyết định về việc công bố ngày bầu cử .
Lượt xem: 158
Tải về 0
01-KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính thị trấn Thịnh Long năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về 1
Số: 14/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 120
Tải về 2
Số: 13/KH-UBND 23/12/2021 Kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Thịnh Long năm 2022
Lượt xem: 118
Tải về 1
12
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang