Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
36-TB/ĐU 15/11/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Đảng ủy về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn 2022
Lượt xem: 111
Tải về 2
10/TB-UBND 24/07/2022 Thông báo công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn Thịnh long năm 2021
Lượt xem: 96
Tải về 1
01/TB-UBND 02/01/2022 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2022
Lượt xem: 93
Tải về 1
17/TB-UBND 10/07/2022 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 88
Tải về 3
Nội quy làm việc UBND 2022 09/11/2022 Nội quy làm việc tại Bộ phận một cửa UBND thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 122
Tải về 4
20/TB-UBND 21/08/2022 Thông báo về việc tổ chức Lễ Hội Đền Trần 2022
Lượt xem: 101
Tải về 0
UBND 01/03/2022 lịch trực kiểm tra, quản lý xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 158
Tải về 0
số: 02/TB-TTCH 28/01/2022 Thông báo lịch trực của trung tâm chỉ huy phòng chống covid19 từ ngày 01.02.2022- 28/02/2022
Lượt xem: 147
Tải về 0
21/TB-TTCH 31/12/2021 Thông báo lịch trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid 19 tháng 1 năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về 0
19/TB-UBND 29/10/2021 Thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid19
Lượt xem: 98
Tải về 0
12
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang