Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 3
71/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 18/07/2023 Quyết định thành lập BTC; Kế hoạch; Phân công nhiệm vụ BTC ngày hội VHTT truyền thống kỷ niệm 78 năm CTM8 và Quốc khánh 02/9/2023
Lượt xem: 97
Tải về 6
02/QĐ-UBND 02/01/2023 Quyết định của UBND thị trấn Thịnh Long về công bó công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về 3
154/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 109
Tải về 4
01/QĐ-UBND 14/10/2022 Quyết định về việc thành lập đội ngũ lòng cốt chuyển đổi số thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 79
Tải về 1
133/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về việc thành lập tổ cộng nghệ số cộng đồng tại các TDP trên địa bàn thị trấn
Lượt xem: 85
Tải về 1
134/QĐ-UBND 15/09/2022 Quyết định về việc thành lập nhóm công nghệ số thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 81
Tải về 1
115/QĐ-UBND 26/05/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 82
Tải về 1
114/QĐ-UBND 23/05/2022 Quyết định về việc thành lập BCĐ về chuyển số thị trấn năm 2022
Lượt xem: 58
Tải về 0
11/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định, Kế hoạch, phân công nhiệm vụ diễn tập PCTT và TKCN năm 2022
Lượt xem: 116
Tải về 0
123
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang