Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/KH-UBND 03/01/2024 Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2024.
Lượt xem: 163
Tải về 3
01/KH-UBND 03/01/2024 Kế hoạch CCHC thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 3
01/QĐ-UBND 03/01/2024 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2024
Lượt xem: 36
Tải về 3
68/BC-UBND 19/11/2023 Báo cáo tự Chấm điểm CCHC thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 221
Tải về 424
62/BC-UBND 10/11/2023 Phương án chuyển đổi vị trí công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về 5
22/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về 4
154/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 109
Tải về 4
21/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về 4
Nội quy làm việc UBND 2022 09/11/2022 Nội quy làm việc tại Bộ phận một cửa UBND thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 122
Tải về 4
14/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch chuyển đổi số thị trấn Thịnh Long đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 83
Tải về 0
123
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang