Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/QĐ-UBND 02/01/2023 Quyết định của UBND thị trấn Thịnh Long về công bó công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về 3
11/QĐ-UBND 06/05/2022 Quyết định, Kế hoạch, phân công nhiệm vụ diễn tập PCTT và TKCN năm 2022
Lượt xem: 116
Tải về 0
22-42/QĐ-UBND 07/03/2022 Quyết định lựa chọn thành phần cử tri và hình thức bầu; thành lập tổ bầu cử Tổ trưởng TDP thị trấn Thịnh Long Nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 168
Tải về 0
số: 02/TB-TTCH 28/01/2022 Thông báo lịch trực của trung tâm chỉ huy phòng chống covid19 từ ngày 01.02.2022- 28/02/2022
Lượt xem: 147
Tải về 0
07,08/QĐ-UBND 21/01/2022 Quyết định về việc kiện toàn tổ giám sát phòng chống dịch Covid 19 tổ 5 và tổ 21.
Lượt xem: 127
Tải về 0
46/2021-BC-UBND 15/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về 0
21/TB-TTCH 31/12/2021 Thông báo lịch trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid 19 tháng 1 năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về 0
Số: 14/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 120
Tải về 2
số: 101/QĐ-UBND 28/12/2021 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về 1
19/TB-UBND 29/10/2021 Thông báo lịch trực của Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid19
Lượt xem: 98
Tải về 0
123
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang