Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
68/BC-UBND 19/11/2023 Báo cáo tự Chấm điểm CCHC thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
62/BC-UBND 10/11/2023 Phương án chuyển đổi vị trí công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về 0
71/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 18/07/2023 Quyết định thành lập BTC; Kế hoạch; Phân công nhiệm vụ BTC ngày hội VHTT truyền thống kỷ niệm 78 năm CTM8 và Quốc khánh 02/9/2023
Lượt xem: 68
Tải về 2
02/QĐ-UBND 02/01/2023 Quyết định của UBND thị trấn Thịnh Long về công bó công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về 0
22/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 96
Tải về 1
154/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về 0
21/KH-UBND 22/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính thị trấn Thịnh Long năm 2023
Lượt xem: 97
Tải về 0
36-TB/ĐU 15/11/2022 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Đảng ủy về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn 2022
Lượt xem: 95
Tải về 1
10/TB-UBND 24/07/2022 Thông báo công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách thị trấn Thịnh long năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về 0
01/TB-UBND 02/01/2022 Thông báo công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách thị trấn năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 0
1234567
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang