Đảng bộ thị trấn Thịnh Long tổ chức trao huy hiệu Đảng và tổng kết công tác Đảng 2022; phương hướng nhiệm vụ 2023.
Lượt xem: 125
Chiều ngày 10/01/2023 tại trung tâm NVH thị trấn Đảng ủy thị trấn Long trọng tổ chức Lễ Trao huy hiệu Đảng và tổng kết Công tác Đảng, công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.. Về dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Phương- Phó trưởng phòng tài nguyên Huyện Hải Hậu; đ/c Phạm Đình Trụ- Huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn và các đ/c trong ban thường vụ đảng ủy- thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ các ban ngành đoàn thể, và các TDP.
anh tin bai
 

anh tin bai

Đ/c Phạm Đình Trụ- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

Trao huy hiệu Đảng cho các đ/c Đảng viên 30 , 35 , 40, 45 , 50, 55  và 60 năm tuổi Đảng đợt 02/9 và đợt 07/11/2022.

anh tin bai

Đ/c Phạm Hồng Phát- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Công bố các quyết định trao huy hiệu Đảng

Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã chủ động, kịp thời cụ thể hoá, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Xây dựng Nghị quyết số 20 -NQ/ĐU về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022; Nghị quyết số 22-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự; 04 chương trình hành động; 08 kế hoạch; 07 quyết định; 09 tờ trình; 38 báo cáo; 11 công văn; 01 hướng dẫn và 08 thông báo để cụ thể hoá trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực hịên các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. 

Lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết số 20 -NQ/ĐU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Sản xuất Nông nghiệp thủy sản phát triển và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 210 triệu đồng (kế hoạch 205 triệu đồng); chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản phát triển mạnh. Phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được duy trì (06 TDP được công nhận cơ bản đạt NTM kiểu mẫu cấp huyện, 08 TDP duy trì NTM kiểu mẫu cấp tỉnh, 06 TDP duy trì NTM nâng cao cấp huyện); chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP đạt kết quả cao là đơn vị dẫn đầu huyện về sản phẩm OCOP với 25 sản phẩm dẫn đầu toàn huyện. Lãnh đạo thực hiện quyết liệt công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị trấn, xử lý nghiêm các vi phạm. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm xây dựng trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển. Thu ngâng sách trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra. Các hoạt động dịch vụ, thương mại ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,2 triệu đồng; không còn hộ nghèo. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,11%.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đ/c Phạm Đình Trụ- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chu tịch HĐND thị trấn phát biểu:

              Tại buổi tổng kết Công tác Đảng và Công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023 Đảng ủy- UBND thị trấn đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực có có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2023.

Kết luận hội nghị đ/c Phạm Đình Trụ- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn đã biểu dương và ghi nhận các tập thể, các nhân đã có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực trong năm 2022, đồng thời yêu cầu các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các TDP tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết khắc phục khó khăn trước mắt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thịnh Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 

 

 

Tin liên quan
1 2 image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 634
  • Tất cả: 79032
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang