Một số mũi nhọn phát triển kinh tế
Lượt xem: 802

I. MỘT SỐ MŨI NHỌN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRẤN THỊNH LONG GIAI ĐOẠN 2015- 2020

1.Tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 890 tỷ đồng/năm trở lên.

2.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5% trở lên

3.Bình quân thu nhập đâu người đến năm 2020 đạt trên 55 triệu đồng.

4.Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác bình quân đạt 130 triệu đồng/ha/năm trở lên.

5.Giá  trị sản xuất công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng- Thương mại, dịch vụ du lịch đạt 545 tỷ đồng/ năm trở lên.

6.Khai thác- Chế biến thủy, hải sản giá trị thu nhập đạt 120 tỷ đồng/năm trở lên.

II.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1.Sản xuất nông nghiệp - Thủy sản, xây dựng nông thôn mới:

Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông thôn theo từng vùng sản xuất để tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế. Thực hiện phát triển nông nghiệp, thủy sản gắn liền với phát triển ghề và giải quyết việc làm trong nông thôn, chuyển dần lao động từ nông nghiệp- thủy sản sang công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

-Tiếp tục tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

-Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi và trường

-Chú trọng và nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng chương trình hành động về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng môi trường.

2.Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, vận tải, giao thông thủy lợi và du lịch- dịch vụ. Từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại IV.

-Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và đạ bàn thị trấn để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV. Trước mắt tổ chức công khai quy hoạch đô thị Thịnh Long đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt.

+Xác định Thịnh Long là trung tâm kinh tế phía nam tỉnh Nam Định với các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ du lịch đóng vai trò chủ đạo.

+Là đầu mối giao thông đương thủy nội địa, hình thành trung tâm đô thị trong cụm kinh tế Ninh cơ của Tỉnh.

+Tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông hoàn chỉnh, nhà máy cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, nước sinh hoạt của nhân dân, tiến tới xây dựng đô thị Thịnh Long trở thành đô thị “Xanh, sạch, đẹp và văn minh”

-Tập trung đẩy mạnh phat triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất ngành cơ khí, đóng tàu, sản xuất vật liệu xây dựng, kéo sợi và dệt may trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp.

-Khuyến khích những tập thể, cá nhân có điều kiện manh dạn đầu tư sản xuất, mở ngành nghề mới giải quyết việc làm, tọa thêm sản phẩm cho xã hội.

-Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch trong xây dựng cơ bản, qui hoạch đô thị. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của cấp trên, của các đơn vị, cùng với khai thác thế mạnh sẵn có trên địa bàn, cả nguồn lực trong nhân dân để thực hiện phương châm “Nhà nước, tập thể và nhân dân cùng đóng góp” trên cơ sở quy chế dân chủ, để huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

-Nâng cao chất lượng hoạt động khu du lịch, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng khu du lịch theo quy hoạch.

 

Tin liên quanimage advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang