Quyết định của UBND thị trấn Thịnh Long về công bó công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2023
Ngày hiệu lực 02/01/2023
Trích yếu nội dung Quyết định của UBND thị trấn Thịnh Long về công bó công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực UBND
Người ký duyệt Nguyễn Văn Tiến
Tài liệu đính kèm IMG_20230524_0001.pdf
Cơ quan chủ quản: Thị trấn Thịnh Long
Địa chỉ: UBND thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: ttthinhlong.hhu@namdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang